Projekt Køkken, Bad og Energi.

Da størstedelen af Afdeling Syd´s køkkener og alle rækkehuse og hovedstihusenes badeværelser, trænger til renovering/udskiftning, har der siden 2017 været arbejdet på et projekt for dette.
Samtidig er det pålagt afdelingen at sørge for energimåling, det vil sige måling af varme- og vandforbrug i de enkelte boliger.
For at det kan udføres, skal der foretages en del renoveringer/udskiftninger på energisiden, blandt andet nye varmecentraler, nye varme- og vandrør, nyt varmeanlæg med nye radiatorer.

Derfor er der nu udarbejdet et samlet projekt for både Køkken, Bad og Energi. Projektet er udarbejdet i samarbejde med KAB´s bygge- og energiafdeling samt DOMUS arkitekter og DANAKON ingeniører.

Du kan finde diverse materiale og det sidste nye her på siden.


Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
 


 

Sidste nye omkring Køkken, bad og energi projektet.
 

 • Juli 2020
  Tidsplanen har som følge af coronakrisen forskubbet sig en smule og projektet udbydes henover sommeren. Vi forventer at have fundet en entreprenør til oktober 2020, hvorefter udførelsen kan gå i gang. Når entreprenøren er fundet skal denne bruge lidt tid på at gøre klar til opstart ved at sikre at den nødvendige bemanding er klar, opstille byggeplads, mv. Derfor forventes der først en fysisk opstart af arbejderne umiddelbart efter julen 2020.

  For at danne det bedste erfaringsgrundlag for udbudsmaterialet, samt at du som beboere får mulighed for at se den færdige løsning, er der lavet prøveboliger i Karetmagerporten 52 og Bymuren 27, 4.th. Der bliver mulighed for at se prøveboligerne den 27. juli og den 11. august 2020 fra kl. 17 – 18. Derudover er der også lavet en film, som du kan ses her på siden under; Diverse materiale. Hvis du/I skulle have lyst til at se prøveboligen, kan I kontakte ejendomskontoret via følgende kontaktoplysninger og blive skrevet på listen til én af dagene.

  Der vil når projektet nærmer sig udførelse blive ansat en beboerkoordinator, som vil varetage beboerkontakten i forbindelse med projektets udførelse. Kontaktoplysninger til koordinatoren vil blive oplyst her på hjemmesiden, i evt. nyhedsbreve med mere. 

   
 • April 2020
  Prøveboligen for rækkehusene er næsten færdig til at blive vist frem for beboerne, dog er vi blevet lidt forsinket pga. Corvid19 nedlukningen. Her er der både etableret nyt bad og køkken, samt nyt varmesystem. Endvidere er der som en prøve etableret ventilationsanlæg. Ventilationsanlægget er dog ikke en del at renoveringsprojektet. Der er ligeledes ved at blive etableret prøvebolig i Bymuren. Også her vil der senere blive åbent for fremvisning af resultatet af køkkenudskiftning og nyt varmesystem.
  Der vil blive udarbejdet en video, som lægges på ejendomskontorets hjemmeside når vi er helt klar, og der vil blive givet besked om, hvornår der er ”åbent hus” i prøveboligerne.
  Vi forventer stadig at tidsplanen holder, og at der er licitation for hele projektet medio september 2020.


Diverse materiale.

For at kunne orientere dig som beboer bedst muligt kan du her finde forskelligt materiale som vil være tilgængeligt under hele projektet, og som kan hjælpe med at danne et overblik over arbejdsgange, tidsplaner med mere.

 

Prøveboliger
Video af Køkken og radiator i Bymuren - Se den her
Video af Køkken, varme og bad i Karetmagerporten - Se den her

 

Temaavis
Som viser plantegninger over udvalgte boligtyper, og fortæller om processen, altså, hvad der skal ske i de enkelte boliger. Ikke alle boligtyper er aftegnet i TEMAAVISEN, men du kan finde beskrivelse af arbejdsprocessen samt billeder og plantegninger over hvordan din bolig kommer til at se ud, lige her på hjemmesiden.

Se TEMAAVISEN.

 

Din boligtype og typenummer
Find din adresse i boligtype oversigten herunder, se hvad typenummer din bolig har, og tryk derefter på boligtype som begynder med ... i nedenstående og find dit nummer.

Find din adresse og typenummer her: boligtype oversigt

Se arbejdsproces, billeder og plantegninger her:

Boligtype som begynder med E

Boligtype som begynder med R

Boligtype som begynder med S