Toggle Mobile Menu

Nedgravning af affaldsmolokker

01-09-2020 - Ved Bymuren nr. 127 - 145, og Rebslagerporten nr. 15 - 41
I uge 38 vil Køge Bugt Anlægsgartner ApS starte op på arbejdet med at få gravet affaldsmolokkerne ned i jorden. Arbejdet foregår ud for Bymuren nr, 127-145, og Rebslagerporten 15-41, og forventes at være færdigt ved udgangen af uge 41.

I denne periode kan der være områder der bliver afspærret, og der vil være en del mere trafik af både maskiner og håndværkere.

 

Vi beklager selvfølge de gener arbejdet medfører.


/ Ejendomskontoret