Miljørådet - Alt det udenfor

Det er Miljørådet, der tager beslutninger om hvordan vores område skal se ud. Miljørådets overordnet formål er at bidrage til at udeområderne løbende bliver renoveret - at de fremstår flotte og brugbare. Rådet arbejder blandt andet med projekter som lege-/opholdsarealer, boldgårde og parkeringspladser, beplantning og lignende.

Miljørådets hovedopgaver:

  • At fremme og koordinere beboernes lyst til at deltage i miljø- og forbedringsprojekter i deres egne nærområder
  • At mindske hærværk og fremme beboernes ansvar og glæde over deres egne nærmiljøer
  • At fremme økologisk og miljøvenlig tankegang og adfærd blandt beboerne og den lokale drift gennem information, oplysning og kampagner at fremme besparelser og genbrug i forhold til renovation, el, og vand
  • At fremme beboerdemokratiet og beboernes deltagelse heri


Ude i venstre menuen kan du se hvem der sidder i Miljørådet, og hvordan du kan komme i kontakt med dem.

Vil du gerne læse lidt mere omkring Miljørådets virke, kan du læse vedtægterne og forretningsorden her.


Vil du være med
Miljørådet er et beboervalgt råd, og valg til Miljørådet sker på det ordinære afdelingsmøde i efteråret eller på ekstraordinære afdelingsmøder såfremt der er behov for det. Alle over 18 år og med fast bopæl i afdelingen kan stille op til Miljørådet. Så længe man sidder i Miljørådet har man pligt til at bo i et lejemål i boligafdelingen Avedøre Stationsby Syd.