Os i Miljørådet

Miljørådet består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.

I lige år vælges 4 medlemmer plus suppleanter. I ulige år 3 medlemmer plus suppleanter. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.

Miljørådet vælger herefter formand, næstformand og sekretær. Disse 3 personer udgør forretningsudvalget, der står for kontakten udadtil og for forberedelse og indkaldelse af møder i Miljørådet.
 

Kim Niemann

 

Formand

Mette Svendsen

 

Næstformand

Lene Hogg

 

Medlem

Lotte Bjørnbo

 

Medlem

Pinar Okumus

 

Medlem

Kjeld R. Jacobsen

 

Medlem

Ronja Stysiek

 

Medlem

 

 

 

Ejendomslederen - Ejendomskontoret

 

Fagfolk

Ejendomsmesteren - Materielgården

 

Fagfolk

Formand for afdelingsbestyrelsen

 

Fagfolk