Os i Miljørådet

Miljørådet består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.

I lige år vælges 4 medlemmer plus suppleanter. I ulige år 3 medlemmer plus suppleanter. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.

Miljørådet vælger herefter formand, næstformand og sekretær. Disse 3 personer udgør forretningsudvalget, der står for kontakten udadtil og for forberedelse og indkaldelse af møder i Miljørådet.
 

Mette Svendsen

 

Formand

Kim Niemann

 

Næstformand

Allan Tanggaard

 

Medlem

Ulla Brun

 

Medlem

Christel Blach

 

Medlem

Sara Hauge

 

Medlem

Lotte Bjørnbo

 

Medlem

 

 

 

Susanne Østergaard

 

1. suppleant

Lisbeth Andersen

 

2. suppleant

 

 

 

Ejendomslederen - Ejendomskontoret

 

Fagfolk

Ejendomsmesteren - Materielgården

 

Fagfolk

Formand for afdelingsbestyrelsen

 

Fagfolk