Os i Miljørådet

Miljørådet består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.

I lige år vælges 4 medlemmer plus suppleanter. I ulige år 3 medlemmer plus suppleanter. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.

Miljørådet vælger herefter formand, næstformand og sekretær. Disse 3 personer udgør forretningsudvalget, der står for kontakten udadtil og for forberedelse og indkaldelse af møder i Miljørådet.

 

Kjeld R. Jacobsen

 

Formand

Glenn D. Engholm

 

Næstformand

Kim Niemann

 

Medlem

Lene Hogg

 

Medlem

Lotte Bjørnbo

 

Medlem

Pinar Okumus

 

Medlem

Jesper Frederiksen

 

Medlem

Mette

 

Suppleant

Marianne Hanne Asbjørn Budolph

 

Suppleant

 

 

 

Ejendomslederen - Ejendomskontoret

 

Fagfolk

Ejendomsmesteren - Materielgården

 

Fagfolk

Formand for afdelingsbestyrelsen

 

Fagfolk