Farligt affald

Farligt affald dækker over en bred gruppe af stoffer og materialer der er skadelige for mennesker, dyr og natur. Derfor skal det behandles anderledes end andet affald, og du må aldrig komme det i skraldespanden eller skylle det ud i toilet, håndvask eller udendørs kloaknet.

Farligt affald er blandt andet kemiske stoffer og produkter, herunder frost-, sprinkler- og kølervæske samt malingrester og olier (undtagen madolie). 


Du kan komme af med det farlige affald et af følgende steder:

 • Avedøre Stationsby Syd's Genbrugsplads, Avedøre Tværvej 131
   
 • Hvidovre Genbrugsplads, Avedøreholmen 97
  Mandag - søndag 10-18
   
 • Modtagepladsen på Materielgården, Høvedstensvej 21
  Mandag - torsdag 07.30 - 14.30 og Fredag 07.30 - 11.00

 

På kommunens pladser kan alle slags miljøfarligt affald afleveres, dog ikke medicinrester, kvik-sølvtermometre og kanyler, som til gengæld kan afleveres på apotekerne.


Du kan som regel kende farligt affald på faremærket.