Beboerkoordinatoren

Den 1. oktober 2020 er Nina Lund-Andersen blevet ansat som beboerkoordinator. Udover at indgå i det daglige projektarbejde i følgegruppen, skal Nina varetage kontakten til jer beboere og samarbejdet med kommunen. Nina har erfaring med en lignende stor renovering og har arbejdet mange år i den almene sektor.

Der er ingen genhusning i renoveringsprojektet. Det betyder at alle beboere skal blive boende i deres lejligheder, mens arbejdet udføres. I særlige tilfælde kan der være udfordringer, som skal løses i fællesskab inden vi går i gang.
 

Nina kan besvare henvendelser om:

  • Beboere med særlige behov for hjælp især beboere med fysisk, psykisk og social funktionsned-sættelse eller alvorlig sygdom.
  • Midlertidige løsninger ift. ophold og kommunale støtteforanstaltninger.
  • Beboervalg og fremvisning af materialer til nye køkkener og badeværelser.
  • Rydning og klargøring i boliger inden for regi-strering.
  • Akutte problemer ift. rydning, manglende tildeling af WC/Bad eller Køkken/ Bad- vogne eller håndværkeradfærd, som straks skal håndteres af byggeledelsen.


Kontakt Beboerkoordinatoren

Du kan altid skrive en mail til: ninla@kab-bolig.dk, eller ringe i nedenstående telefontider.

BEMÆRK - Beboerkoordinatoren er midlertidigt genhuset i Karetmagerporten 79 (hos Bebeerrådgiveren).
Onsdage kl. 16.00 -18.00 træffes Nina personligt i Trædrejerporten 1.1.
Telefonen besvares hele dagen, hvis der er mulighed for det. Ellers prøv i telefontiden: Mandag kl. 09.00 -10.00 og onsdag kl. 09.00 -11.00 og 16.00 -18.00
Tidsplanen opslås fortsat på vinduet i Trædrejerporten 1.1.


Telefonisk henvendelse på 51 64 54 90:

Mandag

09.00 - 10.00

Onsdag

09.00 - 11.00 og 16.00 -18.00

 

Personlig fremmøde - Trædrejerporten nr. 1,1:

Onsdag

16.00 - 18.00