Sidste nye omkring Køkken-, Bad- og Energiprojektet
 

Her vil du løbende kunne læse små nyheder og informationer omkring Køkken-, Bad- og Energiprojektet.
 

Vil du gerne læse tidligere nyhedsbreve kan du finde dem her: Nyhedsbreve
 


Juli 2020
Tidsplanen har som følge af coronakrisen forskubbet sig en smule og projektet udbydes henover sommeren. Vi forventer at have fundet en entreprenør til oktober 2020, hvorefter udførelsen kan gå i gang. Når entreprenøren er fundet skal denne bruge lidt tid på at gøre klar til opstart ved at sikre at den nødvendige bemanding er klar, opstille byggeplads, mv. Derfor forventes der først en fysisk opstart af arbejderne umiddelbart efter julen 2020.

For at danne det bedste erfaringsgrundlag for udbudsmaterialet, samt at du som beboere får mulighed for at se den færdige løsning, er der lavet prøveboliger i Karetmagerporten 52 og Bymuren 27, 4.th. Der bliver mulighed for at se prøveboligerne den 27. juli og den 11. august 2020 fra kl. 17 – 18. Derudover er der også lavet en film, som du kan ses her på siden under; Diverse materiale. Hvis du/I skulle have lyst til at se prøveboligen, kan I kontakte ejendomskontoret via følgende kontaktoplysninger og blive skrevet på listen til én af dagene.

Der vil når projektet nærmer sig udførelse blive ansat en beboerkoordinator, som vil varetage beboerkontakten i forbindelse med projektets udførelse. Kontaktoplysninger til koordinatoren vil blive oplyst her på hjemmesiden, i evt. nyhedsbreve med mere. 
 


April 2020
Prøveboligen for rækkehusene er næsten færdig til at blive vist frem for beboerne, dog er vi blevet lidt forsinket pga. Corvid19 nedlukningen. Her er der både etableret nyt bad og køkken, samt nyt varmesystem. Endvidere er der som en prøve etableret ventilationsanlæg. Ventilationsanlægget er dog ikke en del at renoveringsprojektet. Der er ligeledes ved at blive etableret prøvebolig i Bymuren. Også her vil der senere blive åbent for fremvisning af resultatet af køkkenudskiftning og nyt varmesystem.
Der vil blive udarbejdet en video, som lægges på ejendomskontorets hjemmeside når vi er helt klar, og der vil blive givet besked om, hvornår der er ”åbent hus” i prøveboligerne.
Vi forventer stadig at tidsplanen holder, og at der er licitation for hele projektet medio september 2020.