Toggle Mobile Menu


Parkeringspladsen ved Bymuren / Bødkerporten


Se tegningen over den nye p-plads her. 

August 2023

Nu er byggesagen overstået og vi kan komme igang med at etablerer flere p-pladser på p-pladsen mellem Bødkerporten og Bymuren.

Det betyder at den midterste del af parkeringspladsen bliver afspærret. Det gør den fra kl. 07.00 torsdag d. 31. august 2023 til omkring slut november 2023, - det røde område på billedet. I denne periode må du dog undtagelsesvis gerne parkere i den højre side af vejen (fra Naverporten), - det gule område på billedet. Dette har Co-park fået af vide - så ingen bøder i det gule område.

 

Parkerer du her, skal du have flyttet din bil senest klokken 07.00 torsdag d. 31. august 2023


 


 

November 2020

Grundet en stadig større efterspørgsel og general mangel på p-pladser, har Bestyrelsen stillet forslag om en delvis ny / udvidelse af eksisterende p-plads ved Bymuren 1 - 15 og Bødkerporten.

På grund af Coronapandemien blev afdelingsmødet den 22. september 2020 desværre aflyst, og forslaget blev derfor sendt til urafstemning blandt alle beboere.

Forslaget blev vedtaget med et klart flertal.