Parkeringspladsen ved Bymuren / Bødkerporten


Se tegningen over den nye p-plads her.


November 2020
Grundet en stadig større efterspørgsel og general mangel på p-pladser, har Bestyrelsen stillet forslag om en delvis ny / udvidelse af eksisterende p-plads ved Bymuren 1 - 15 og Bødkerporten.
På grund af Coronapandemien blev afdelingsmødet den 22. september 2020 desværre aflyst, og forslaget blev derfor sendt til urafstemning blandt alle beboere.

Forslaget blev vedtaget med et klart flertal.