Parkeringspladsen ved Bymuren / Rebslagerporten


Og sådan kom den nye p-plads til at se ud.
Se tegningen over den nye p-plads her.

Oktober 2020

I uge 44 går vi i gang med at etablere den nye p-plads ved Rebslagerporten/Bymuren.

Arbejdet vil foregå i tidsrummet mellem klokken 08.00 – 16.00 i hverdagene, og vi bestræber os selvfølgelig på at genere mindst muligt, men du må nok forvente noget støj, samt at der vil være begrænset parkeringsmuligheder i denne periode.

Vi forventer at arbejdet med den nye p-plads vil være færdigt ved udgangen af december, men det afhænger selvfølgelig meget af vejret.

 

 

April 2020:

Parkeringspladsen ved Bymuren 135-147 forventes asfalteret i nærmeste fremtid. I den forbindelse kan der blive trængsel for at finde p-plads, specielt når så mange beboere er hjemme her under Coronakrisen, men der bliver ikke uddelt bøder hvis man eksempelvis holder langs indfaldsvejene, som eksempelvis Trædrejerporten, Karetmagerporten osv., men kun fra viadukten og ind i Syd. Fra Naverporten til viadukten er det kommunal vej, og der er parkeringsforbud. Der er sikkert pladser ved Avedøre Idrætscenter, da der ikke aktiviteter der for tiden.

Men der gælder stadig samme regler, KUN biler på max. 5 m., og 3.500 kg.

Der arbejdes stadig på at få tilladelse til at etablere affaldssystem (molokker) ved den renoverede p-plads, ligesom der arbejdes med ansøgning om tilladelse til at etablere den nye p-plads ved Bymuren 151.