Din repræsentant i afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen varetager samarbejdet mellem KAB og afdelingen om blandt andet vedligeholdelsesplaner, budgetter og regnskab.

Medlemmerne i bestyrelsen er alle beboere i Avedøre Stationsby Syd, og er valgt af dig og de øvrige beboere. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for en perioden på 2 år og 2 supplanter, der er på valgt hvert år.

Afdelingsbestyrelsen skal som en af sine hovedopgaver sørge for at de aktiviteter, der er vedtaget i årets budget, bliver igangsat via Ejendomskontoret. Afdelingsbestyrelsen kan altså ikke igangsætte opgaver eller projekter, uden at det er fastlagt i budgettet, afdelingsmødet har vedtaget.
 

Sådan bliver du medlem af en afdelingsbestyrelsen

Alle myndige beboer i boligafdelingen kan stille op til afdelingsbestyrelsen. Medlemmer til afdelingsbestyrelsen bliver valgt af beboerne i afdelingen på et afdelingsmøde. 
Du skal ikke kunne noget bestemt for at deltage i bestyrelsesarbejdet. Det vigtigste er, at du er interesseret i dit boligområde, og at du er klar på at repræsenterer og varetage alle beboeres interesser, når der skal træffes beslutninger i bestyrelsen.