Hvad, hvor og hvordan

Her kan du finde relevante infomationer dine rettigheder, regler og pligter som beboer. Hvordan du skal forholde dig i forhold til larm og støj, hvor mange hunde du må have, hvor du skal gøre af din gamle sofa. Hvis du ønsker at klage - eller har modtaget en klage. Hvis du ønsker at opsige din lejlighed, bytte lejlighed med en anden, eller fremleje din lejlighed.