Skal du holde fest

Så har vi her i afdelingen et selskabslokale som kan rumme maksimalt 60 personer - 150 personer ved receptioner, åben hus og lignende. Selskabslokalet ligger i Trædrejerporten 4, og er på i alt 180 m² og består af entre, 2 toiletter, en 40 m² foyer og et 105 m² stort kombineret spise- og opholdsrum med tilhørende køkken. Du kan reservere selskabslokalet indenfor højst et år frem i tiden, og højst i op til 2 døgn, og skal selvfølgelig være beboer i afdelingen for at kunne leje lokalet.

Priser for depositum og leje for lokalet:

Depositum 1.000 kr.
Leje 1. dag 800 kr.
Leje for den efterfølgende dag 300 kr.

Du skal være opmærksom på at vi på Ejendomskontoret ikke har eller modtager kontanter. Vi benytter os af Mobile Pay.
Både ved reservation, betaling af leje og depositum, udlevering af nøgle skal du møde op på Ejendomskontoret i åbningstiderne. I den forbindelse skal du også underskrive en erklæring vedrørende lejebetingelserne. Ved fraflytning fra afdelingen bortfalder reservationen og retten til at benytte selskabslokalet.

Lejen skal du betale senest 14 hverdage før den dag du lejer selskabslokalet, ellers bortfalder reservationen. Depositumet betales ved reservation af lokalet, og stilles som sikkerhed for det service eller inventar, som eventuelt måtte gå i stykker i lejeperioden eller for manglende rengøring. Du har lokalet til rådighed fra kl. 9.00 om morgenen til kl. 6.00 den efterfølgende dag, hvor lokalet senest skal være forladt i rengjort og ryddelig stand.


Du kan læse mere omkring reglerne og praktiske oplysninger for leje af selskabslokalet i; Selskabslokalet, lejekontrakt og betingelser.pdf

Du kan se kort over placeringen af selskabslokalet her.


Oprydning - inden lokalet forlades skal:

  • borde og stole tørres af
  • kaffeborde, stole og eventuelt andet inventar stilles som ved modtagelsen af lokalet
  • gulvene skal fejes og pletvaskes, såfremt der er spildt
  • servicen skal være rengjort og sat på plads i skabene
  • komfurer, ovne, køleskab og fryser skal være rengjort
  • opvaskemaskine skal være tømt og filtret rengjort
  • al affald skal være fjernet


Ved aflevering af lokalet lægges nøglen til lokalet i Ejendomskontorets postkasse senest kl. 06.00.