Boligafdelingen ledes af en bestyrelse

En almen boligafdeling er kendetegnet ved, at der er et beboerdemokrati, hvor det er beboerne selv, som tager en række beslutninger. Afdelingsbestyrelsen varetager boligafdelingens interesser i perioden mellem afdelingsmøderne. Det er afdelingsmødet, som er den øverste myndighed for beboerne. Og det er på afdelingsmødet der vælges afdelingsbestyrelse, godkendes budget og regnskab, ligesom beboerne selv kan stille forslag til afstemning.

Du har som beboer indflydelse på de beslutninger, der træffes i din boligafdeling. Det kræver blot, at du møder op og bruger din stemme på afdelingsmødet, og dermed er med til at bestemme alt fra økonomi til nye legepladser og renoveringsprojekter. Ved at deltage aktivt i beboerdemokratiet får du indflydelse på, hvordan dine huslejekroner bliver brugt, og du er med til at påvirke, hvordan din boligafdeling udvikles. Kort sagt kan du være med til at gøre din boligafdeling til et godt sted at bo.

For at læse mere om Avedøre Stationsby Syd's bestyrelse, se menuen Afdelingsbestyrelsen.