BL huser alle

BL - Danmarks Almene Boliger er interesse- og brancheorganisation for cirka 530 almene boligorganisationer, der drives på et non-profit grundlag. Organisationen repræsenterer de almene boligorganisationer i forhold til de offentlige myndigheder. Cirka 1 mio. danskere bor alment i mere end en halv million boliger - eller næsten hver femte danske bolig. 

BL servicerer og rådgiver de almene boligorganisationer og uddanner beboere og personale i beboerdemokrati, ledelse og administration. BL har hovedsæde i Studiestræde 50 i København, som også hjemsted for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden.

Fire gange årligt modtager du det husstandsomdelte BEBOERBLADET, som udgives af BL. BEBOERBLADET behandler emner, der er relevante for alle, der bor i en almen bolig.