Hvor og hvornår

I kalenderen kan du altid følge med i hvornår de forskellige møder afholdes.

Afdelingsbestyrelsesmøder

Afdelingsbestyrelsen holder bestyrelsesmøde den 1. tirsdag i hver måned undtagen i juli og december. Ønsker du at fremlægget et emne for bestyrelsen, kan du møde op klokken 17.30 i Afdelingsbestyrelsens lokaler.

I menuen til venstre kan du finde referater fra møder i afdelingsbestyrelsen.

 

Afdelingsmøder

To gang om året holdes der afdelingsmøde i afdelingen. På det ene afdelingsmøde forelægges afdelingens regnskab og sættes til afstemning. På det andet afdelingsmøde stilles afdelingsbestyrelses forslag til budget til afstemning.

På afdelingsmøderne beslutter du og de øvrige beboere også vilkårene i afdelingen. Det kan fx være:

  • Husorden
  • Projekter i afdelingen
  • Renoveringer

På afdelingsmøderne skal I også stemme om de forslag, der bliver stillet af afdelingsbestyrelsen eller andre beboere og beslutte, hvem der skal være i afdelingsbestyrelsen.

Alle myndige beboere i afdelingen har adgang til afdelingsmødet. Hver husstand har 2 stemmer, uanset hvor mange personer der bor i husstanden.

Har du forslag, gode ideer eller lignende, kan du her hente en skabelon i Word som du kan udfylde og aflevere til afdelingsbestyrelsen.

Forslag til Afdelingsbestyrelsen - wordskabelon.

I menuen til venstre kan du finde referater fra afdelingsmøderne.