Den øverste ledelse

Repræsentantskabet er øverste myndighed for Avedøre Boligselskab. Repræsentantskabet består af 31 repræsentanter i alt. Alle 11 medlemmer af organisationsbestyrelsen er "fødte" medlemmer af Repræsentantskabet.
Herudover har boligafdelingen Avedøre Stationsby Nord 11 repræsentanter udpeget af afdelingsbestyrelsen, boligafdelingen Avedøre Stationsby Syd har 11 repræsentanter, hvoraf 9 er udpeget af afdelingsbestyrelsen og 2 er valgt på afdelingsmødet og boligafdelingen Store Hus har 5 repræsentanter udpeget af afdelingsbestyrelsen.

Formanden for Avedøre Boligselskab er ligeledes formand for repræsentantskabet.


Repræsentantskabet behandler og træffer beslutning om:

 • Valg af revisor
 • Hvorvidt boligorganisationen helt eller delvist skal administreres af en forretningsfører, herunder af en almen forretningsførerorganisation eller et alment andelsselskab
 • Boligorganisationens administrations- og byggepolitik
 • Erhvervelse eller salg af boligorganisationens ejendomme
 • Væsentlig forandring af boligorganisationens ejendomme
 • Grundkøb
 • Iværksættelse af nyt byggeri
 • Nedlæggelse eller salg af en afdeling
 • Ændring af vedtægterne
 • Opløsning af boligorganisationen
 • Frikøb af en tinglyst tilbagekøbsklausul, der påhviler en afdeling, der er oprettet før 1. juli 2000
 • Pantsætning af boligorganisationens ejendomme


Repræsentantskabet godkender vedtægter, årsregnskab og beretning for Avedøre Boligselskab. Repræsentantskabet godkender endvidere afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende afdelingerne:

 • Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme
 • Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme
 • Grundkøb
 • Iværksættelse af nyt byggeri
 • Pantsætning af afdelingernes ejendomme


Repræsentantskabet kan beslutte at delegere kompetence til organisationsbestyrelsen for Avedøre Boligselskab eller tilbagekalde delegeret kompetence.