Glas

Der er container til glas på alle affaldsøerne. Glascontainerne må ikke benyttes til porcelæn. Du bør så vidt muligt undgå at benytte containeren i de sene aften- og nattetimer af hensyn til de omkringboende - det larmer frygteligt.