Papaffald

Det meste pap kan genbruges, men der er undtagelser. Genbrugspap skal være rent og tørt. Derfor må pap fra eksempelvis pizzabakker og lignende ikke smides i papcontainerne.

Der må heller ikke komme andre typer affald, eksempelvis madaffald i papcontaineren. Fyld kun rent pap i containerne, og sørg for at folde pappet sammen så der er plads til mere.