Storskrald

Er defineret som møbler, tæpper og andre dele fra husholdning som ikke dagrenovation, aviser og blade, glas, pap eller kemikalier. Storskrald er delt op i 2 hovedgrupper. Den ene er brandbart affald og den anden er affald der enten skal deponeres eller genanvendes.

 • Brændbart
  Storskrald som er brandbart skal i de store mørkeblå containere som står 3 steder i afdelingen. Større møbler skal så vidt muligt skilles ad for at komme i containeren. Er det ikke muligt at skille møblet ad skal alle løse dele i containeren (f.eks. hynder, løse hylder og lignende). De øvrige dele af møblet kan stilles ved siden af containeren, således at den ikke står i vejen for andre der skal bruge containeren. Har du møbler som både består af metal og træ/stof skal de skilles ad i det omfang der er muligt, således at der ikke kommer større metalstykker i containeren.
   
 • Storskald til deponering og genbrug
  Ikke brandbart storskraldsaffald skal stilles ved siden af containeren på den indrettede plads. Materielgården sørger for at fjerne affaldet. Herefter bliver det sorteret og kørt til en containerplads til henholdsvis genbrug eller deponering.
   

På nedenstående lister kan du se hvilke typer affald der er tale om.

 • Keramik, Marmor, Porcelæn (større mængder), Glas akvarier
 • Alle hårde hvidevarer
 • Større metalgenstande, (cykler/knallert)
 • Madrasser
 • Elektronik (radio- og TV-udstyr, computerdele div. El-apparater)
 • Trykimpræneret træ


Storskraldscontainerne i afdelingen må kun benyttes af afdelingens beboere og må ikke benyttes til erhvervsaffald.