P-pladser og trafik i området

Den gående og cyklende trafik krydser veje med motorkøretøjer på steder, hvor det er naturligt i stiforløbene. Der er derfor lavet stilleveje på alle vejene ind til bebyggelsen. På disse veje bør der aldrig køres hurtigere end 30 kilometer i timen.

Alle parkeringspladser er forebeholdt beboerne i afdelingen, og færdsel og parkering er en del af afdelingens husorden, hvilket vil sige at hvis du ikke følger anvisningerne, vil transportmidlerne kunne fjernes af afdelingens medarbejdere uden forudgående varsel.

 

Parkeringsservicen for alle motorkøretøjer.

I 2019 blev der indført en parkeringsservice der hjælper med at håndhæve vores parkeringsregler. En overtrædelse af parkeringsreglerne udløser et kontrolgebyret på 795 kr.

Det betyder, at såfremt du holder uden for de opmærkede båse, eller hvis dit køretøj er over 3.500 kg og/eller mere end 5 meter langt, vil du blive opkrævet parkeringsafgift og det gælder for alle motorkøretøjer i hele Avedøre Stationsby Syd.

Vejer dit køretøj over 3.500 kg og/eller er mere end 5 meter langt, er det som sagt ikke tilladt parkere på de almindelige p-pladser.

De komplette parkeringsregler kan du finde i vores Husorden. Er du i tvivl om reglerne, så kan du læse dem her på hjemmesiden under; Beboer -> Husorden, hvor du kan finde hele Husordnen


Der kan dog gives dispensation for store køretøjer ved for eksempel flytning (se kørsel ved flytning), eller hvis du skal have håndværkere på besøg. Men det kræver at du får en p-tilladelse (gæstekort) fra Ejendomskontoret.

Kontakt Ejendomskontoret i god tid og oplys hvornår og til hvad du skal bruge p-tilladelsen, så kan du få udstedt en éndags p-tilladelse (gæstekort).

Husk - store køretøjer over 3.500 kg og/eller mere end 5 meter uden en p-tilladelse, overtræder vores parkeringsregler og udløser et kontrolgebyret på 795 kr.


Overordnet gælder færdselsloven her i Stationsbyen som i resten af landet. Ude i venstre menuen kan du se afdelingens regler for lige præcis dit køretøj.