Handicappladser

Vi har desværre ikke nogle steder i afdelingen hvor der er afsat speciel pladser til handicapparkering. Med den struktur vores parkeringspladser har, vil det de allerfleste steder være meget vanskeligt at oprette disse særlige parkeringsforhold. 

Du kan dog ansøge om at få en personlig handicapparkeringsplads. Har du behov for sådan en plads, skal du henvende dig på Ejendomskontoret, så gennemgår vi sammen hvilke krav der stilles og hvordan du ansøger. Du skal være opmærksom på, at hvis du får tilladelse til en personlig parkeringsplads skal du selv betale for udgiften i forhold til opsætning, skilt og retablering.