Råderetskataloget

Kataloget indeholder en beskrivelse af hvad du må ændre i forhold til din bolig og/eller have. Det kan for eksempel være om du må lægge fliser, eller etablere en teresse i din have. Hvilke farver du må male dit hegn eller altan med. Om du må fjerne en væg eller blænde en dør i din lejlighed, og meget mere.

Står arbejdet ikke i råderetskataloget, er det som udgangspunkt ikke tilladt at etablere, men du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Ejendomskontoret og forhøre dig nærmere omkring dit ønske.
 

Alt arbejde kræver at du ansøger Ejendomskontoret om tilladelse til ændringerne/forbedringerne og at du efter arbejdet er udført får en godkendelse fra Ejendomskontoret. Laver du forbedringer kan de give ret til godtgørelse uden krav om genetablering. Laver du ændringer giver de som udgangspunkt ikke godtgørelse, og kræver som regel at du genetablerer det ved fraflytning.


 

Råderetskataloger:

Gældende råderet for haver BYMUREN

Gældende råderet for haver RÆKKEHUSE

 

Ansøgningsskema:

Ansøgnings- og godkendelsesskema ændring af haver