Hjælp her og nu

Du må kun benytte døgnvagten, hvis situationen virkelig er akut og absolut ikke kan vente til næste åbningstid. Det vil sige, det gælder ikke for mindre svigt ved eksempelvis komfurer, køle- og fryseskabe, defekte kontakter, vinduer m.v.

Misbrug af vagtordningen kan medføre at du selv vil blive opkrævet betaling for udkaldet.
 

Akut hjælp
Hvis der opstår akutte situationer - eksempelvis vandskader, omfattende el-afbrydelser eller lignende, kan nedenstående vagtselskab kontaktes.
 

Polygon Skadeservice - 72 28 28 19

Telefonisk henvendelse mandag til søndag mellem kl. 16.00 og 08.00

 

Udskriv den nyeste PDF version med "Kontakt Ejendomskontoret eller Døgnvagten - til opslagstavlen", og hæng den på din opslagstavle, så har du den altid ved hånden.

 

Ved brand, husspektakler, kriminelle handlinger og lignende skal du selvfølgelig altid kontakte 112 eller 114.