Toggle Mobile Menu

Kompensation ifm. omkobling af varmerør i Karetmagerporten, Trædrejerporten og Bødkerporten

01-03-2023 - Dagens Nyt 

Elindco har udført omkombling af vandinstallationen, som har medført at der har været lukket for varmen og det varme vand over et par omgang i januar, februar og marts, hvor der har været udleveret el radiatorer som varmekilde.

Alle berørte beboere kompenseres selvfølgelig for det ekstra el forbrug i perioden. Beløbet der refunderes er 216 kr./dag som udbetales løbende i 1. og 2. kvartal 2023.
 

Har du tidligere fået el refusion ifm byggesagen vil pengene automatisk blive udbetalt til den tidligere oplyste bankkonto.

Ønsker du at bruge en anden bankkonto, eller har du ikke tidligere fået el refusion, kan du sende en e-mail til ek-avedoeresyd@kab-bolig.dk med reg.nr. og kontonr. – HUSK at oplyse navn og adresse og notér at det er til ”FASTLAGT EL REFUSION”.
(vi har desværre ikke mulighed for automatiske overførsler via KAB)
 

Grundet det store antal af lejligheder der skal have refusion, kan vi ikke give en fast dato på udbetalingen, men vil bestræbe os på at køre udbetalinger i anden halvdel af hver måned. For at komme med i en udbetalingsrunde skal vi have modtaget dine oplysninger inden udgangen af den foregående måned. (dette gælder desværre også for Trædrejerporten og Kartemagerporten lige nr. – trods tidligere udmeldinger)

 

/ Ejendomskontoret