Sidste nye omkring Køkken-, Bad- og Energiprojektet
 

Afleveringen af renoveringsarbejderne for Køkken-, Bad- og Energiprojektet er nu overstået, og renoveringen er officielt afsluttet - marts 2023.

Her vil du løbende kunne læse små nyheder og informationer omkring Køkken-, Bad- og Energiprojektet.
Vil du gerne læse tidligere nyhedsbreve kan du finde dem her: Nyhedsbreve


 

Juli 2023


Beboerorientering - afslutning

Arbejdet med Køkken-, Bad- og Energiprojektet er nu færdigmeldt og renoveringen er officielt afsluttet. Der er dog stadigvæk enkelte områder der ikke er helt afsluttet, ligesom der senere vil komme en 1 års gennemgang.
 

Alt dette kan du læse om i den informationsskrivelse fra følgegruppen, som blev hustandsomdelt i starten af juli.

Har den fået forputtet sig mellem reklamer eller andet, kan du læse den her;

Beboerorientering - afslutning. Til beboerne i Avedøre Stationsby Syd

 


 

Januar 2023


Omkobling på vandinstallationen
Karetmagerporten, Trædrejerporten og Bødkerporten.

Elindco har udført omkombling af vandinstallationen, som har medført at der har været lukket for varmen og det varme vand over et par omgang i januar, februar og marts, hvor der har været udleveret el radiatorer som varmekilde.

Alle berørte beboere kompenseres selvfølgelig for det ekstra el forbrug i perioden. Beløbet der refunderes er 216 kr./dag som udbetales løbende i 1. og 2. kvartal 2023.
 

Har du tidligere fået el refusion ifm byggesagen vil pengene automatisk blive udbetalt til den tidligere oplyste bankkonto.

Ønsker du at bruge en anden bankkonto, eller har du ikke tidligere fået el refusion, kan du sende en e-mail til ek-avedoeresyd@kab-bolig.dk med reg.nr. og kontonr. – HUSK at oplyse navn og adresse og notér at det er til ”FASTLAGT EL REFUSION”.
(vi har desværre ikke mulighed for automatiske overførsler via KAB)
 

Grundet det store antal af lejligheder der skal have refusion, kan vi ikke give en fast dato på udbetalingen, men vil bestræbe os på at køre udbetalinger i anden halvdel af hver måned. For at komme med i en udbetalingsrunde skal vi have modtaget dine oplysninger inden udgangen af den foregående måned./ Ejendomskontoret
 


 

September 2022

Tyveri under renoveringen

Hvis du har været så uheldig, at have været udsat for tyveri i forbindelse med renoveringsarbejder i din bolig, så vil vi meget gerne høre fra dig.

Send gerne kopi af politianmeldelse med sags-nr., oplysning om forsikringsselskab og deres sags-nr., samt eventuelt svar fra forsikringsselskabet.
Du kan sende det hele til: ek-avedoeresyd@kab-bolig.dk, skriv gerne "Tyveri, KBE" i emnefeltet. 

Vi vil efterfølgende forsøge, i første omgang, at danne os et overblik over omfanget af sager.


/Afdelingsbestyrelsen og Ejendomskontoret


 

August 2022

Kontakt til Beboerkoordinatoren

Bemærk at Beboerkoordinatoren er midlertidigt genhuset i Karetmagerporten 79 (hos Bebeerrådgiveren).
Onsdage kl. 16.00 -18.00 træffes Nina personligt i Trædrejerporten 1.1.
Telefonen besvares hele dagen, hvis der er mulighed for det. Ellers prøv i telefontiden: Mandag kl. 09.00 -10.00 og onsdag kl. 09.00 -11.00 og 16.00 -18.00
Tidsplanen opslås fortsat på vinduet i Trædrejerporten 1.1.

Du kan altid skrive en mail til: ninla@kab-bolig.dk, eller ringe på tlf. 51 64 54 90.
 


 

Juli 2022

Tidsplan for Køkken-, Bad- og Energiprojektet - Etape 4 + Trædrejerporten.

For jer i Bymuren nr. 107 - 175, hele Rebslagerporten og hele Trædrejerporten er der kommet ny og opdateret tidsplan. Her kan du se hvornår der bliver lavet hvad i din lejlighed.

Tidsplan 14 - som den hedder, kan du finde her på siden i venstremenuen under; Tidsplan, under Underordnet tidsplaner. (nederst på siden) og du kan også se den i vinduet hos vores beboerkoordinator i Trædrejerporten nr. 1.1
 


 

Juni 2022

Tidsplan for Køkken-, Bad- og Energiprojektet - Etape 4 + Trædrejerporten.

For jer i Bymuren nr. 107 - 175, hele Rebslagerporten og hele Trædrejerporten er der kommet ny og opdateret tidsplan. Her kan du se hvornår der bliver lavet hvad i din lejlighed.

Tidsplan 13 - som den hedder, kan du finde her på siden i venstremenuen under; Tidsplan, under Underordnet tidsplaner. (nederst på siden) og du kan også se den i vinduet hos vores beboerkoordinator i Trædrejerporten nr. 1.1
 


 

Januar 2022

Etape 2+3, rækkehusene - arbejdsforhold i krybekældere 

OPDATERING!

Vi kan tilføje at etape 2 er i fuld gang med at blive færdiggjort, tidsplan for dette kan ses hos beboerkoordinatoren, og her på siden under venstremenuen; Tidsplan, under Underordnet tidsplaner. Rækkefølgen for færdiggørelse af boligerne er fortsat uændret, hvorfor etape 2 færdiggøres først.

Tidligere udsendt:
Vi har nu fået styr på de arbejdsmiljømæssige forhold i krybekældrene, så det igen er forsvarligt at sende håndværkerne derned. Derfor fortsætter arbejderne også i jeres boliger. Tidsplanen er, som I ved forskudt grundet det stop der har været. I vil selvfølgelig blive varslet inden arbejderne starter op. I forbindelse med udførelse af køkken og bad bliver der lavet midlertidig varme, så I har varme i jeres radiatorer i stueetagen. 1. salen skal opvarmes med de olieradiatorer, som I får udleveret. 


Med venlig hilsen
Følgegruppen
 


 

December 2021

Refusion af el 

Når alt arbejde er afsluttet i din lejlighed, har du mulighed for at få refunderet dit merforbrug af el. Pt. får du refunderet 3,00 kr. pr/kWh.

Hensigten var at refusionen skulle køre automatisk, men desværre virker systemerne ikke helt som de skal. Vi har derfor lavet en midlertidig løsning, som du kan læse vejledningen til herunder.

Vær opmærksom på at fremgangsmåden kan blive ændret undervejs, derfor er det altid en god ide lige at tjekke om vejledningen er blevet ændret.
 

Vejledning - Elrefusion

 


 

Oktober 2021

Orienteringsmøde omkring Køkken-Bad og Energiprojekt

Du kan se referatet og præsentationen fra mødet her.

--------------------------------------------------------------------------------

Tirsdag d. 12. oktober afholdes der et orienteringsmøde kun omhandlende Køkken-Bad og Energiprojekt. Mødet foregår på Hvidovre Gymnasium, Blytækkerporten 2, kl. 18.00.

 


Ingen varme? Lån en radiator

Fortrinsvis for jer i etape 2 + 3

I forbindelse med Køkken-, Bad- og Energiprojektet - varme delen, vil der desværre være en kortere periode fra radiatorerne bliver pillet ned til der kommer nye op. Årstiden gør dog at det kan være svært at holde varmen i lejligheden. derfor har du mulighed for at låne op til 3 små radiatorer på Ejendomskontoret.

Det kan du gøre fra fredag d. 1.oktober 2021 til d. 31. oktober 2021 hvor du bare kommer ned på Ejendomskontoret i vores åbningstider, så vil du blive registreret for udlånet, og kan tage radiatorerne med med det samme.
 


FAQ

"Ofte stillede spørgsmål" som du finder ude i menuen til venstre er blevet opdateret med flere spørgsmål og svar.
 


 

Juli 2020

Tidsplanen har som følge af coronakrisen forskubbet sig en smule og projektet udbydes henover sommeren. Vi forventer at have fundet en entreprenør til oktober 2020, hvorefter udførelsen kan gå i gang. Når entreprenøren er fundet skal denne bruge lidt tid på at gøre klar til opstart ved at sikre at den nødvendige bemanding er klar, opstille byggeplads, mv. Derfor forventes der først en fysisk opstart af arbejderne umiddelbart efter julen 2020.

For at danne det bedste erfaringsgrundlag for udbudsmaterialet, samt at du som beboere får mulighed for at se den færdige løsning, er der lavet prøveboliger i Karetmagerporten 52 og Bymuren 27, 4.th. Der bliver mulighed for at se prøveboligerne den 27. juli og den 11. august 2020 fra kl. 17 – 18. Derudover er der også lavet en film, som du kan ses her på siden under; Diverse materiale. Hvis du/I skulle have lyst til at se prøveboligen, kan I kontakte ejendomskontoret via følgende kontaktoplysninger og blive skrevet på listen til én af dagene.

Der vil når projektet nærmer sig udførelse blive ansat en beboerkoordinator, som vil varetage beboerkontakten i forbindelse med projektets udførelse. Kontaktoplysninger til koordinatoren vil blive oplyst her på hjemmesiden, i evt. nyhedsbreve med mere. 

 


 

April 2020

Prøveboligen for rækkehusene er næsten færdig til at blive vist frem for beboerne, dog er vi blevet lidt forsinket pga. Corvid19 nedlukningen. Her er der både etableret nyt bad og køkken, samt nyt varmesystem. Endvidere er der som en prøve etableret ventilationsanlæg. Ventilationsanlægget er dog ikke en del at renoveringsprojektet. Der er ligeledes ved at blive etableret prøvebolig i Bymuren. Også her vil der senere blive åbent for fremvisning af resultatet af køkkenudskiftning og nyt varmesystem.
Der vil blive udarbejdet en video, som lægges på ejendomskontorets hjemmeside når vi er helt klar, og der vil blive givet besked om, hvornår der er ”åbent hus” i prøveboligerne.
Vi forventer stadig at tidsplanen holder, og at der er licitation for hele projektet medio september 2020.